STACI PAST ZICH AAN DE CSR VAN ELK LAND AAN

Staci, een belangrijke speler op gebied van multichannel logistiek. Wijzijn een partner die :

AMBITIEUS IS
en werkt vanuit de overtuiging dat zijn economische strategie onlosmakelijk verbonden is met een grote betrokkenheid bij de maatschappij en het milieu

ZICH BEWUST IS
van zijn verantwoordelijkheid, namelijk de onderneming en de sector naar de toekomst loodsen, waarbij gelet wordt op een positieve impact op de mens en de planeet

BETROKKEN IS
bij een traject van continue verbetering, afgestemd op de doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling van de VN

ONZE CSR-VERBINTENISSEN ALS GROEP

Begeleiden, betrokken zijn, innoveren, bijdragen : 4 krachtige waarden voor Staci die we in onze dagelijkse activiteiten willen uitdragen en die ons stimuleren om altijd beter te presteren, zowel voor onze klanten als voor onze medewerkers.

Lees meer

ONS MVO-BELEID GAAT OM U

Staci is een belangrijke speler op het gebied van multichannel logistiek. Wij zijn een ambitieuze, bewuste en betrokken partner.

Het management van Staci doet er alles aan om de ontplooiing van alle medewerkers te stimuleren en concrete oplossingen te bieden om de betrokkenheid bij het bedrijf te bevorderen en de behouden.

Bij ons komen werken