Privacybeleid

Bijgewerkt maart 2022

Verwerkingsverantwoordelijke:

 

Frankrijk

 • Staci : ZAC des Béthunes – avenue du Fond de Vaux – 95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE (FRANKRIJK)
 • PUBLIDISPATCH (DOCHTERONDERNEMING VAN STACI) : ZAC des Béthunes – avenue du Fond de Vaux – 95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE (FRANKRIJK)
 • EURODISLOG (dochteronderneming VAN STACI) : ZAC des Béthunes – avenue du Fond de Vaux – 95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE (FRANKRIJK)
 • DOCSOURCING (DOCHTERONDERNEMING STACI) : 24 rue du Puits Rochefort – 42000 ST ETIENNE (FRANKRIJK)
 • LOGIGONES (DOCHTERONDERNEMING STACI) : Avenue Satolas Green – 69330 PUSIGNAN (FRANKRIJK)

Duitsland

 • STACI DEUTSCHLAND : Walter- Gropius – Straat 19 – 50126 BERGHEIM

Engeland

 • STACI UK : Walker park – Blackburn – BB1 2LG

België

 • STACI BELGIUM : Scheldeweg 1, 2850 Boom

Spanje

 • STACI SPAIN – Vivace Logistica : Fco Straat. Rabal 9, Pol. Hotel La Garena – 28806 ALCALÁ de HENARES (MADRID gebied)

Italië

 • STACI ITALIA : ZI via Marco Biagi 32 – 27022 CASORAAT PRIMO

Nederland

 • STACI NETHERLANDS : Brakman 5047 SW TILBURG

 

I / – BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET CONTACTFORMULIER

Als onderdeel van hun activiteiten verwerken de bedrijven van de STACI Group (hierna de “Bedrijven”) persoonsgegevens die zijn ingevoerd op het contactformulier dat op deze website is gepubliceerd (hierna de “Site”).

Het doel van deze politique die door de Société’s wordt uitgevoerd, is om de betrokken personen te informeren over de verbintenissen die zij aangaan om de naleving van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te verzekeren.

Dit beleid kan worden gewijzigd om rekening te houden met ontwikkelingen op wet- en regelgeving op dit gebied. Daarom wordt u uitgenodigd om deze pagina regelmatig te bezoeken als u kennis wilt nemen van deze ontwikkelingen.

Aard van de verwerkte persoonsgegevens & betrokkenen

De Bedrijven hebben persoonlijke contactgegevens nodig (naam, voornaam, functie indien nodig, e-mailadres …) van de  personen die hen in het kader van hun professionele activiteit om  informatie vragen over hun diensten en / of een offerte.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De Bedrijven gebruiken persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • te reageren op het verzoek dat op de Site wordt gedaan,
 • het contact op te slaan in hun prospectendatabase,
 • hun marketing- en commerciële communicatie uit te voeren  (serviceaanbiedingen, informatie over hun nieuws – nieuwsbrief, uitnodiging voor promotionele evenementen).
 • voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Delen & overdragen van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens zijn alleen bedoeld voor de marketing- en verkoopafdelingen van de bedrijven voor de doeleinden die in dit beleid zijn gedefinieerd.

Wanneer dit nodig is om deze doeleinden te bereiken en hun missies uit te voeren, kunnen ze worden gedeeld tussen de bedrijven of worden overgedragen aan partnerbedrijven met wie de bedrijven ervoor hebben gezorgd dat ze zich expliciet verbinden tot hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid en naleving van de geldende regelgeving.

Bedrijven zijn soms verplicht om persoonsgegevens te delen met de IT-dienstverlener die verantwoordelijk is voor de uitbesteding van de Site (CAPGEMINI).

Deze gegevens worden niet overgedragen aan een derde partij (ook niet gratis).

Hosting & opslag van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die op het contactformulier worden verzameld, worden alleen bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de hierboven gedefinieerde doeleinden of om hen in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, indien nodig.  In ieder geval  bewaren de Bedrijven  persoonsgegevens niet langer dan drie (3) jaar na het laatste contact met de betrokkene.

Persoonsgegevens worden gehost op het Europees Economisch Gebied.

 

 II/ – BEPALINGEN BETREFFENDE HET AANWERVINGSFORMULIER

Als onderdeel van hun activiteiten verwerken de bedrijven van de STACI Group (hierna de “Bedrijven”) persoonsgegevens die zijn ingevoerd op het wervingsformulier dat op deze website is gepubliceerd (hierna de “Site”).

Het doel van dit beleid dat door de Bedrijven wordt geïmplementeerd, is om de betrokken personen te informeren over de verbintenissen die zij aangaan om de naleving van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Dit beleid kan worden gewijzigd om rekening te houden met ontwikkelingen op wet- en regelgeving op dit gebied. Daarom wordt u uitgenodigd om deze pagina regelmatig te bezoeken als u kennis wilt nemen van deze ontwikkelingen.

Aard van de verwerkte persoonsgegevens & betrokkenen

De Bedrijven verzamelen alleen de persoonsgegevens die voor hen nodig zijn om uw sollicitaties op de Site te verwerken en om hun huidige en toekomstige aanwervingen te beheren.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De Bedrijven gebruiken persoonsgegevens alleen om hun rekrutering te beheren (analyse van sollicitaties, organisatie van tests en sollicitatiegesprekken, creatie van een database van potentiële kandidaten) en om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Deze gegevens worden niet verwerkt voor commerciële prospectiedoeleinden.

Delen & overdragen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alleen bedoeld voor de interne afdelingen van de bedrijven (Human Resources, sectoren die werving vereisen) voor de doeleinden die in dit beleid zijn gedefinieerd.

Wanneer dit nodig is om deze doeleinden te bereiken en hun missies uit te voeren, kunnen ze worden gedeeld tussen de Bedrijven of worden overgedragen aan wervingsdienstverleners met wie de Bedrijven ervoor hebben gezorgd dat ze zich expliciet verbinden tot hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid en naleving van de geldende regelgeving.

Bedrijven zijn soms verplicht om persoonsgegevens te delen met de IT-dienstverlener die verantwoordelijk is voor de uitbesteding van de Site.

Deze gegevens worden niet overgedragen aan een derde partij (ook niet gratis).

Hosting & bewaring van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die op het wervingsformulier worden verzameld, worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de hierboven gedefinieerde doeleinden of om hen in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, indien nodig. In ieder geval zullen de Bedrijven persoonsgegevens niet langer bewaren dan twee jaar na het laatste contact met de kandidaat, behoudens zijn toestemming voor een langere periode.

Persoonsgegevens worden gehost op het Europees Economisch Gebied.

 

III/ – BEPALINGEN BETREFFENDE HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR DE VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP STACI

In het kader van de uitvoering van de diensten die de staci-groepsmaatschappijen (hierna de “bedrijven”) uitvoeren op verzoek van hun bestellende klanten (hierna “klanten” genoemd),  verwerken de bedrijven persoonsgegevens   die  hun door de klanten zijn toevertrouwd of  rechtstreeks aan hen zijn  meegedeeld vanaf de toegang tot een elektronische catalogus  het plaatsen van bestellingen online (hierna de “Catalogus”) of in een online verkoopwinkel (hierna de “Winkel”) die de Bedrijven mogelijk verplicht zijn om ter beschikking te stellen aan  hun Klanten.

Het doel van dit beleid dat door de Bedrijven wordt geïmplementeerd, is om de betrokken personen te informeren over de toezeggingen die door de Bedrijven zijn gedaan om de naleving van de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Dit beleid kan worden gewijzigd om rekening te houden met ontwikkelingen op wet- en regelgeving op dit gebied. Daarom wordt u uitgenodigd om deze pagina regelmatig te bezoeken als u kennis wilt nemen van deze ontwikkelingen.

 Cookies gekoppeld aan catalogi en winkels

Zie punt VI/ –

Aard van de verwerkte persoonsgegevens & betrokkenen

De Bedrijven hebben persoonlijke contactgegevens nodig (naam, voornaam, functie indien nodig, telefonisch contact of e-mailadres, afleveradres, login en identificatiewachtwoord om toegang te krijgen tot een Catalogus of Shop).

De betrokken personen zijn de werknemers van de Klanten, gesprekspartners van de Ondernemingen in het beheer van hun commerciële relatie, de personen die bestellingen plaatsen en de ontvangers van de bestellingen.

Doeleinden van de verwerking  van persoonsgegevens

De Bedrijven gebruiken persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • beheer van de koppeling en functionaliteiten van een catalogus,
 • beheer van de verbinding en functionaliteiten van een Winkel,
 • logistiek en financieel beheer van bestellingen en aanverwante diensten;
 • beheer van de commerciële relatie  met klanten (opvolging van contracten, facturatie en boekhoudkundige opvolging, bewijs van verrichtingen bij het beheer van eventuele geschillen of klachten, en opvolging van diensten),
 • voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

De Bedrijven voeren geen commerciële prospectie of individuele profileringsoperaties uit voor hun eigen belangen op basis van deze persoonlijke gegevens.

 Delen & overdragen van persoonsgegevens

Bedrijven zijn soms verplicht om persoonsgegevens te delen met de IT-dienstverlener die verantwoordelijk is voor de uitbesteding van de Site.

 Persoonsgegevens zijn voornamelijk bedoeld voor de interne operationele afdelingen van de Bedrijven, voor de doeleinden die in dit beleid zijn gedefinieerd.

Wanneer dit nodig is om deze doeleinden te bereiken en hun missies  uit  te voeren, kunnen persoonsgegevens worden gedeeld tussen de bedrijven of worden overgedragen aan partnerbedrijven die namens hen bepaalde activiteiten uitvoeren (met name transportbedrijven die verantwoordelijk zijn voor orderleveringen, lokale opslagbedrijven,   bedrijven die kunnen zorgen voor de financiële overdracht van voorraden van producten die online worden geplaatst op een Winkel …) en met wie de Bedrijven ervoor  hebben gezorgd dat ze zich uitdrukkelijk verbinden tot hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid en naleving van de geldende regelgeving.

Bedrijven zijn soms verplicht om persoonsgegevens te delen met IT-dienstverleners die verantwoordelijk zijn voor outsourcing en applicatieonderhoud van hun informatiesystemen (inclusief Catalog en Boutique).

Bedrijven kunnen ook worden verplicht om persoonsgegevens met hun klanten te delen om de uitvoering van hun diensten te rechtvaardigen .

Uw gegevens zijn niet onderworpen aan enige overdracht door ons aan een derde partij (inclusief gratis).

GEVAL VAN EEN ONLINE SCHIKKING

De bedrijven verzamelen geen betalingsgegevens: in het geval van een online betaling van een bestelling in een winkel, wordt de betaling verzorgd op de beveiligde site van een bedrijf dat gespecialiseerd is in dit soort transacties en zich inzet voor  een internationale beveiligingsstandaard in termen van vertrouwelijkheid, veiligheid en integriteit van betalingsgegevens . Dit gespecialiseerde bedrijf communiceert alleen met de bedrijven verkorte gegevens om hen in staat te stellen bankafstemmingen te maken en eventuele terugbetalingen te organiseren.

De Vennootschappen  stellen de houders van de betaalmiddelen dan ook nooit in vraag, op welke wijze dan ook (e-mail, telefoon of post), om bevestiging van informatie met betrekking tot hun betalingsgegevens  te verkrijgen of te krijgen.

Hosting & bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Bedrijven verwerken, worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de hierboven gedefinieerde  doeleinden of om hen in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, indien nodig.

Persoonsgegevens worden gehost op het Europees Economisch Gebied.

 

IV/ – BEPALINGEN VOOR DE HANDELSBETREKKINGEN MET LEVERANCIERS

In het kader van de selectie van hun leveranciers verwerken de STACI-groepsmaatschappijen (hierna genoemd: de “Bedrijven”) persoonsgegevens die hun door de Leveranciers zijn toevertrouwd.

Het doel van dit beleid, dat door de Bedrijven wordt geïmplementeerd, is om de betrokkenen te informeren over de verbintenissen die zij aangaan om de naleving van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.

Dit beleid kan worden gewijzigd om rekening te houden met ontwikkelingen inzake wet- en regelgeving op dit gebied. Daarom wordt u uitgenodigd om deze pagina regelmatig te bezoeken als u kennis wilt nemen van deze ontwikkelingen.

Aard van de verwerkte persoonsgegevens & betrokkenen

De Bedrijven hebben persoonlijke contactgegevens nodig (achternaam, voornaam, functie, bedrijfsadres / bedrijfse-mail) van het personeel van de leveranciers om te kunnen reageren op hun verzoeken.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De Bedrijven gebruiken persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

 • hun leveranciers selecteren,
 • contacten opslaan in hun Leveranciersdatabase,
 • diensten op contractbasis mogelijk maken,
 • handelsbetrekkingen aangaan en controleren;
 • audits uitvoeren;
 • voldoen aan hun wettelijke verplichtingen.

Delen & overdragen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn bestemd voor de interne diensten van de Bedrijven (Inkoop, Juridisch, personeel van de verschillende afdelingen die bevoegd zijn om bestellingen te plaatsen en bestelde diensten te controleren) voor de doeleinden die in dit beleid zijn gedefinieerd.

Wanneer dit nodig is om deze doeleinden te bereiken en de missies uit te voeren, kunnen deze gegevens worden gedeeld tussen de Bedrijven of overgedragen worden aan partnerbedrijven (zoals consultants die aanbestedingen kunnen voorbereiden en beheren), aan hun adviseurs, bij wie de Bedrijven zich ervan vergewist hebben dat ze zich expliciet verbinden tot hetzelfde niveau van vertrouwelijkheid en naleving van de geldende regelgeving.

De Bedrijven zijn soms genoodzaakt om persoonsgegevens te delen met hun IT-serviceproviders die verantwoordelijk zijn voor outsourcing en onderhoud door derden van hun informatiesystemen.

Deze gegevens worden niet overgedragen aan derden (ook niet kosteloos).

Hosting & bewaring van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die de Bedrijven verwerken, worden alleen bewaard zolang als nodig is om te voldoen aan de hierboven gedefinieerde doeleinden of om hen in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, indien nodig.

De persoonsgegevens worden gehost op het Europees Economisch Grondgebied.

 

V/ – RECHT OP INZAGE

De betrokkenen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden door de bedrijven van de Groep STACI hebben recht op inzage van, rectificatie van, verwijdering van, beperking van de verwerking van en recht van bezwaar tegen de verwerking van hun gegevens door ons bedrijf, en het recht om te verzoeken om hun persoonsgegevens in een gestructureerd en gestandaardiseerd format te ontvangen.

Alle verzoeken moeten worden gericht aan het volgende adres:

STACI – Direction Financière et Juridique – TSA 96797 – Saint Ouen l’Aumône – 95074 CERGY PONTOISE Cedex – FRANKRIJK,

 en moeten vergezeld gaan van een identiteitsbewijs om de legitimiteit van de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht te waarborgen.

In overeenstemming met de geldende regelgeving worden deze verzoeken binnen een periode van maximaal 30 dagen na ontvangst van het verzoek verwerkt. Naargelang de complexiteit en/of het aantal verzoeken kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

De Groep STACI behoudt zich de mogelijkheid voor om elk buitensporig verzoek af te wijzen (in het bijzonder in het geval van buitensporige / overmatige herhaling) en om elke verstrekking van gegevens te weigeren die persoonsgegevens van andere personen of bedrijfsgeheimen kunnen bevatten.

Op grond van de geldende regelgeving hebben de betrokkenen van wie wij de gegevens verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).

 

VI/ – BEHEER VAN COOKIES

Site internet www.staci.com

Deze website maakt alleen gebruik van cookies die nodig zijn om de goede werking van het bezoek te waarborgen. Deze cookies worden niet gebruikt voor marketing-, statistische of profileringsdoeleinden. Ze hebben geen toestemming nodig.

Catalogi en klantenwinkels

De catalogi en winkels die beschikbaar worden gesteld aan klanten gebruiken alleen cookies die strikt noodzakelijk zijn voor hun toegang om authenticatie, sessie-ID en orderbeheer te beheren.

Deze cookies worden niet gebruikt voor marketing-, statistische of profileringsdoeleinden en vereisen geen toestemming.