Geplaatst op CSR

Onze gedragscode: de garantie voor onze ethiek

Als internationale groep 🌍 aanwezig in 8 landen, moet Staci de regels van de landen waar het actief is, de gemeenschappen en het milieu respecteren. Passend ethisch gedrag is een fundamentele voorwaarde voor een gezond en doeltreffend dagelijks ondernemingsklimaat.

➡️ Wij hebben onze gedragscode ontwikkeld om onze verplichtingen als bedrijf, als werkgever en als goede bedrijfsburger duidelijk te omschrijven en dagelijks na te leven. Het is een essentieel instrument om onze keuzes te sturen en onze waarden en verbintenissen in praktijk te brengen. ⬅️

Bedoeld voor al onze medewerkers, is deze gids bedoeld om ons standpunt over :
🔹 De bescherming en het gebruik van de activa van de onderneming
🔹 De bestrijding van corruptie, belangenconflicten en concurrentiebeperkende praktijken

🎯 Tegenwoordig zullen alleen bedrijven met een sterke ethische cultuur duurzaam zijn. Daarom willen wij dat tegen 2025 100% van onze medewerkers hierin getraind is.

#ethiek #zorgplicht #logistiek