STACI SYSTEM, EEN VIRTUEUZE CIRKEL

1/10

(Her)bevoorrading door meerdere leveranciers

De klant kan zelf, of Staci kan in naam van de klant, de (her)bevoorrading bij de leveranciers organiseren. De leveranciers leveren rechtstreeks bij Staci waar de voorraad onmiddellijk wordt opgeslagen en de distributie ervan wordt georganiseerd.

Geharmoniseerde opslag

+ 80 verschillende platformen van Staci zijn ontworpen om de voorraad van de klant optimaal te beheren. Ongeacht of deze bestaat uit meerdere items en of deze door meerdere leveranciers aangeleverd wordt.

Pick & pack

Ongeacht het proces (E-cats, EDI, e-procurement, market place, e-commerce site…) en voorraadbeheer (FIFO, FEFO, LIFO), het informatiesysteem van Staci is aangepast aan de specifieke wensen van elke klant om zo goed mogelijk aan elke behoefte te voldoen. Al onze teams gebruiken de beste verpakking en zorgen ervoor dat de bestellingen binnen de tijdslimiet verzonden worden.

Track & trace

Wij zorgen voor een geoptimaliseerd informatiesysteem met volledige traceerbaarheid (serienummer, EAN-codes, barcodes & QR-codes). Dit zorgt ervoor dat alle goederen vanaf de aanlevering bij Staci “real time” traceerbaar zijn tot aan de uitlevering bij de ontvanger.

Multi-channel Distributie

Omdat wij altijd voor de meest geschikte oplossing kiezen (B2B, B2C, nationaal of internationaal vervoer, één of meerdere pakketten/ paletten, …) kunnen wij een nagenoeg feilloze distributie garanderen naar alle mogelijke leveringslocaties zoals verkooppunten, op het bedrijf zelf, bij medewerkers of klanten thuis, op afhaalpunten, lokale opslagplatformen, marktplaatsen, …

Facturatie en betaling

Naast alle distributie kunnen wij ook de hele administratie omtrent facturatie overnemen zodat onze klanten nog meer ‘ontzorgd’ worden en zich beter kunnen focussen op hun kerntaken.

Reverse logistics

Wij passen onze reverse logtistics aan, aan de noden van onze klanten. Moeten de goederen terug in voorraad worden opgenomen? Of moeten er verschillende processen toegepast worden? Controle, upgrading, refurbishment, reparatie, …: wij kunnen het allemaal. Wij ondersteunen en moedigen het opwaarderen van afgedankte producten en productrecycling aan in de mate van het mogelijke en binnen de bestaande regelingen.

Customer contact center

Via onze klantenservice kan men onmiddellijk een medewerker contacteren voor informatie, vragen of hulp.

Stuurgroep & volgen van prestaties

Prestatie-indicatoren, kwalitatieve en kwantitatieve dashboards en activiteitenrapporten van het Customer contact zorgen ervoor dat u de prestaties van Staci kunt volgen.

Strategisch advies voor de verbetering van alle stromen

Op regelmatige tijdstippen zullen evaluatiemomenten met de accountmanagers worden ingepland. Hier worden alle suggesties voor ontwikkelingen en verbeteringen besproken. Deze zullen wij zo goed als mogelijk implementeren om onze prestaties, kosten en service te optimaliseren.

Deskundige adviseurs

Staci ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van hun logistieke processen en projecten op nationaal en internationaal niveau. Deze ondersteuning wordt bereikt door de inzet van deskundige projectteams en specifieke middelen om de specifiek aangepaste logistieke oplossingen doorlopend te kunnen beheren en optimaliseren.